Outlet ครบครันทุกสินค้า

การมีความรู้เรื่องป้ายเสื้อบอกวิธีทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้า

without comments

5r

ป้ายเสื้อบอกวิธีทำความสะอาดผ้า Care Labels หมายถึง ป้ายที่มีติดมากับผ้าและเสื้อสำเร็จรูปจะเป็นรูปภาพสัญลักษณ์หรือคำอธิบายสั้นๆ ที่ใช้สื่อความหมายในการทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้าเพื่อจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามชนิดของผ้านั้นๆ การดูแลทำความสะอาดซักผ้าให้ขาว นั้นเป็นภาระหนักอย่างหนึ่งที่ผู้รับผิดชอบจะต้องทำ ถ้าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง ผ้าและเส้นใยอยู่บ้างก็จะช่วยให้เลือกวิธีปฏิบัติได้ถูกต้อง แต่ถ้าไม่มีความรู้เลยก็จะทำตามความเคยชินหรือตามการบอกเล่ากันมา ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องอาจจะเกิดผลเสียต่อเสื้อผ้าได้

ปัจจุบันเสื้อผ้าสำเร็จรูปได้รับความนิยมสูงเพราะสะดวกรวดเร็วการดูและรักษาก็เป็นเรื่องง่ายส่วนเรื่องราคาและฝีมือก็อยู่ในระดับที่พอหาซื้อให้ได้ ไม่ต้องเสียเวลาไปร้านตัดเสื้อ ผู้ที่นิยมใช้เสื้อผ้าสำเร็จรูปควรมีความรู้เรื่องป้ายบอกวิธีทำความสะอาดและการดูแลรักษาที่ถูกวิธี เสื้อผ้าจะได้มีอายุการใช้งานที่ทนทานไม่เสื่อมสภาพไปเร็วกว่ากำหนด หลายคนคงถามว่าควรมีความรู้เรืองป้ายเสื้อบอกวิธีทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้าที่ติดมากับเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ หรือไม่เพราะแต่เดิมก็ซักทำความสะอาดเสื้อผ้าได้โดยไม่จำเป็นต้องดูป้ายเสื้อบอกการทำความสะอาดขอให้มีน้ำ สบู่หรือผงซักฟอกก็ซักได้แล้ว ถ้าจะให้ผู้รับผิดชอบในเรื่องการทำความสะอาดเสื้อผ้าปฏิบัติได้ถูกต้องก็ควรดูป้ายเสื้อบอกวิธีทำความสะอาดที่ติดมากับเสื้อผ้าชิ้นนั้นๆ เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาทั้งในขั้นตอนการซัก ตาก รีด เพราะแต่ละขั้นตอนมีวิธีการปฏิบัติต่อผ้าแต่ละชนิดแตกต่างกัน เช่น ผ้าสีตกต้องแยกซักต่างหากเสื้อผ้าที่ห้ามแขวนตากจะทำให้ยึดเสียรูปทรงเป็นต้น

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ร้ายแรงก็จริงแต่เป็นปัญหาที่ทำให้เกิดการสูญเสียทีละเล็กทีละน้อยและทำให้ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายมากขึ้นโดยไม่จำเป็น การมีความรู้เรื่องป้ายเสื้อบอกวิธีทำความสะอาดและดูแลรักษาเสื้อผ้ารวมทั้งผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ใช้ประจำในครัวเรือนอย่างถูกต้องจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้วิธีหนึ่งประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น เป็นต้น ได้ออกกฎบังคับให้ผู้ผลิตสินค้าจากสิ่งทอทุกประเภทที่ผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาดจะต้องมีป้ายเสื้อบอกวิธีดูแลรักษาผ้าติดอยู่กับสินค้านั้นๆ ในส่วนที่ผู้ซื้อสามารถมองเห็นได้ชัดเจน เช่น คอเสื้อ ตะเข็บข้างเสื้อกางเกง ชายผ้าปูที่นอน เป็นต้น จนในปี ค.ศ. 1972 สหรัฐอเมริกาได้มีหน่วยงานชื่อ Federal Trade Commission โดยกำหนดกฎบังคับว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปและสื่อที่มีราคาไม่ต่ำกวา 3 ดอลล่าและซักทำความสะอาดได้ ต้องมีคำอธิบายการดูแลรักษาเย็บติดกับตัวเสื้อหรือสิ่งทอนั้นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงผู้จำหน่ายผ้าเป็นชิ้นด้วย

Written by admin

July 13th, 2015 at 4:03 am

ชนิดวัสดุก่อสร้างเนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน

without comments

9755593_002

ปัจจุบันสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์เราทุกวันนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นจำนวนมากพร้อมอำนวยความสะดวกสบายเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่มนุษย์เราจะขาดไม่ได้นั่นคือ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ฯ ความหมายสิ่งก่อสร้างต่าง ๆได้ถูกออกแบบในลักษณะ รูปร่าง ขนาดและรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อยู่ผู้อาศัย รูปแบบที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รูปแบบที่สวยงามและราคาที่เหมาะสม สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยวัสดุก่อสร้างหลายชนิด เช่น เหล็ก ไม้ ฯ  ดังนั้นเราจึงจำเป็นจ้ะองมีการศึกษาถึงวัสดุก่อสร้างเพื่อเป็นพื้นฐานในการนำไปใช้งานและศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป วัสดุก่อสร้างงานช่างที่สำคัญสำคัญอีกประการหนึ่งก็คืองานก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นทีจะต้องศึกษาถึงวัสดุก่อสร้างเหล่านี้

ชนิดวัสดุก่อสร้างเนื่องจากวัสดุก่อสร้างมีเป็นจำนวนมาก จึงแบ่งประเภทออกเป็น 3 ประเภท คือวัสดุก่อสร้างทั่วไป ได้แก่ ไม้, หิน, ทราย, กรวด, อิฐ, คอนกรีต,  ปูนซีเมนต์ วัสดุมุงหลังคา ได้แก่ สังกะสี, กระเบื้องมุงหลังคา วัสดุปูพื้น ได้แก่ ปาเก้, กระเบื้องปูพื้น ปูนซีเมนต์ผลิตได้ครั้งแรกที่เมืองปอร์ตแลน ประเทศอังกฤษ  โดยการนำดินเหนียวมาผสมหินปูนกันแล้วนำไปเผาให้ร้อนจัดเติมยิปซั่มแล้วบดให้เป็นผงละเอียด โดยเมื่อผสมทราย หินและน้ำในปริมาณที่เหมาะสมจะจับตัวกันเป็นของแข็ง เช่น คอนกรีต ปูนฉาบ ปูนก่อ ปูนซีเมนต์แบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ คือ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลน ปูนซีเมนต์ธรรมชาติ ปูนซีเมนต์ปัสโซลาน ปูนซีเมนต์อลูมินัส ปูนซีเมนต์ซิลิกา

Written by admin

March 12th, 2015 at 7:54 am

เคล็ดลับหน้าขาวใสด้วยมะขามเปียก

without comments

ไม่ว่าหญิงหรือชาย ย่อมจะใฝ่ฝันถึงใบหน้าอันขาวใสกันทั้งนั้น แต่ถ้าช่วงไหนเราขาดการพักผ่อน หรือตรากตรำกับการงานมากไปหน่อยก็อาจจะทำให้ใบหน้าหมองคล้ำได้ วันนี้เราจึงมีเคล็ดลับหน้าขาวใสที่จะทำให้ใบหน้าของคุณสาวๆ หรือคุณผู้ชายที่รักในความสวยความงามมาลองปฏิบัติดูกันค่ะ

เคล็ดลับหน้าขาวใสนี้เป็นเคล็ดลับดั้งเดิม และเห็นผลดีนัก ก็คือ เคล็ดลับหน้าขาวใสจากมะขามเปียก น้ำผึ้ง และนมสด โดยนำมะขามเปียกมาประมาณสองฝักแยกเอาใยและเมล็ดออกให้หมด จากนั้นผสมนมสดนิดหน่อย(นิดหน่อยเท่านั้นค่ะ)พอแฉะๆใช้มือบี้ๆมะขามเปียกให้เนื้อหลุดออก เทน้ำผึ้งผสมลงไปอีกนิดหน่อยคนให้เข้ากันเนื้อที่ได้จะหนืดๆค่ะ หลังจากล้างหน้าให้สะอาดแล้ว ก็จัดการใช้มือป้ายมะขามเปียกที่ได้ผสมไว้แล้ว ทาให้ทั่วบริเวณใบหน้า ยกเว้นรอบดวงตา ทิ้งไว้ประมาณสักสิบนาที บางคนจะเริ่มรู้สึกแสบบ้าง ในครั้งต่อไปก็ให้ใส่มะขามเปียกแค่ฝักเดียวก็พอ ครบสิบนาทีแล้วล้างหน้าให้สะอาด ซับด้วยผ้านุ่มๆ ทำติดต่อกันสักสัปดาห์ละสามครั้ง ประมาณเดือนเดียวค่ะรับรองใบหน้าจะขาวใสอย่างเห็นได้ชัด ในบางครั้งที่หานมสดไม่ได้ ก็อาจจะใช้แค่มะขามเปียกกับน้ำผึ้งก็ได้ค่ะ หรือในคนที่หน้าค่อนข้างมันและไม่แพ้ง่าย ใช้มะขามเปียกอย่างเดียวยังได้เลยค่ะ แต่จะรู้สึกแสบๆหน้าบ้าง แต่ในคนที่หน้าแห้งหรือแพ้ง่ายไม่ควรใช้มะขามเปียกอย่างเดียวนะคะ

เคล็ดลับหน้าขาวใส ในวันนี้เป็นสูตรที่ได้จากธรรมชาติล้วนๆ และวัตถุดิบก็หาได้ง่ายๆ หวังว่าเคล็ดลับหน้าขาวใสดังกล่าว คงทำให้หลายๆคนมีความสุขขึ้นบ้างนะคะ

 

เทคนิคการพัฒนาตนสำหรับคนหางาน นครสวรรค์

without comments

การคัดเลือกคนเข้าทำงานในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เริ่มมีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะการคัดเลือกคนเข้าทำงานถือเป็นด่านแรกและด่านสำคัญที่จะบ่งชี้การคัดเลือกคนในครั้งนั้น องค์กรจะได้กำไรหรือขาดทุน ถ้าได้คนเก่งคนดีและอยู่ได้นาน แสดงว่าได้กำไร แต่ถ้าได้คนไม่เก่ง ไม่ดีและอยู่กับองค์กรนานไม่ยอมไปไหน แสดงว่ามีแต่ขาดทุนกับขาดทุน การที่ได้คนไม่เก่งไม่ดีเข้ามาทำงาน นอกจากจะไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้แล้ว ยังจะสร้างภาระให้กับองค์กรเพิ่มมากขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นต้นทุน ศักยภาพของการแข่งขัน การเป็นตัวถ่วงความเจริญ และปัญหาสารพัดที่จะติดตามมา

เมื่อเป็นเช่นนี้ หลายๆองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการคัดเลือกคนมากขึ้น มีการใช้เครื่องมือต่างๆเข้ามาช่วยในการทดสอบและคัดเลือกเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการให้มากที่สุด ข้อดีก็คือองค์กรจะได้คนที่ต้องการเข้ามาทำงาน ข้อเสียก็คือ เพิ่มความยากลำบากให้กับคนหางานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตกงาน คนที่จบมาใหม่ๆ ส่วนคนที่มีงานทำอยู่แล้วคงไม่มีปัญหามากนัก เพราะถ้ายังไม่ได้งานก็ยังสามารถทำงานกับที่ทำงานปัจจุบันต่อไปได้

ตลาดแรงงานในปัจจุบัน หลายองค์กรต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานมาก แต่ทำไมหลายคนในตลาดยังไม่มีงานทำ ทั้งๆที่คุณสมบัติก็ตรงตามที่องค์กรต้องการ สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่คนหางานประสบอยู่ก็คือ ไม่ทราบว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง จึงจะเข้าตากรรมการ(สัมภาษณ์)

เพื่อให้ผู้ที่กำลังหางาน นครสวรรค์มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าการหางานไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย แต่เรื่องที่ยากคือเราจะพัฒนาศักยภาพของตัวเราเองให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานได้อย่างไร ผมจึงขอแนะนำเทคนิคบางอย่างที่น่าจะนำไปใช้ได้ เช่น


ติดตามข่าวสาร
ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารในด้านธุรกิจหรือข่าวสารในด้านอื่นๆ เพื่อให้เรามีความรู้ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ความรู้เหล่านี้นอกจากจะใช้เป็นความรู้ทั่วไปแล้ว เราสามารถทราบความเคลื่อนไหวในเชิงการบริหารจัดการขององค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาตัวเองให้สอดคล้องกับทิศทางการบริหารสมัยใหม่ได้มากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าเราทราบว่าแนวโน้มขององค์กรส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ว่าจะเป็น Internet หรือ e-commerce ก็ตาม เราก็สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการพัฒนาตัวเองไปก่อนก่อนที่จะเข้าไปทำงานในองค์กรจริง

อ่านคู่มือการสัมภาษณ์ อยากแนะนำให้ผู้หางานอ่านหนังสือคู่มือสำหรับผู้สัมภาษณ์ ไม่ใช่คู่มือสำหรับผู้ถูกสัมภาษณ์ เพราะจะได้เข้าใจว่าคำถามแต่ละคำถาม ผู้สัมภาษณ์ถามเพื่ออะไร ไม่ใช่รู้เพียงแต่จะตอบอย่างไร หรือถ้าให้ดีควรอ่านทั้งคู่มือสำหรับผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ การอ่านคู่มือนี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการสอบสัมภาษณ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตรงกับคำพังเพยที่ว่า “รู้เขา รู้เรา สัมภาษณ์หลายครั้งน่าจะได้บ้างสักครั้ง” นะ

การเรียนสักคิ้วแบบใหม่ในปัจจุบันและเพิ่มโอกาสทางอาชีพ

without comments

_3_04

การเรียนสักคิ้วนั้นหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงส่วนมากจะทำการสักคิ้วไม่หนาและต้องคอยเขียนเพิ่มเติมคิ้วทุกวัน และการที่จะช่วยให้เราไม่ต้องเขียนคิ้วเพิ่มทุกวันนั้นก็คือสักคิ้วซึ่งทำได้ง่ายมากแต่ก็ต้องใช้ฝีมือพอสมควรหากเจอช่างที่ฝีมือไม่ดี ไม่มีประสบการณ์ ก็จะทำให้คุณได้คิ้วที่ไม่สวยได้

การสักคิ้วสามารถทำได้ทั่วไปร้านเสริมสวยบางร้านก็สามารถสักคิ้วได้ เพราะใช้อุปกรณ์ไม่ได้มากมายอะไรใช้เครื่องเหมือนกับการสักลายทั่วไป แต่ควรเลือกร้านที่ช่างสักคิ้วที่มีประสบการณ์ที่ผ่านการเรียนสักคิ้วเพราะจะได้ให้คำแนะนำกับเราได้ เช่น สมมุติเรามีแบบคิ้วในใจไปแล้วเราเอาแบบคิ้วที่จะสักให้ช่าง ช่างที่มีประสบการณ์ในการสักคิ้วจะแนะนำกับเราได้ว่าอันนี้คิ้วโก้งไปนะ อันนี้คิ้วตรงไปนะ ไม่เข้ากับใบหน้านะ จะช่วยให้เราได้คิ้วที่เหมาะกับตัวเรามากที่สุด เพราะเราเคยเจอเพื่อนที่ทำงานไปสักคิ้วมาโก่งมากยังกะชินจังจะว่าไม่สวยก็กลัวเขาจะไม่มั่นใจ

การเรียนสักคิ้ว 3 มิติ เป็นการสักคิ้วเทคนิคใหม่ที่ทำให้คิ้วดูเป็นธรรมชาติเหมือนกับไม่ได้สักการสักคิ้วแบบธรรมดาจะสีเรียบมองดูก็รู้เลยว่าสักคิ้วมา แต่การสักคิ้วแบบ 3 มิติ จะสักให้ดูเหมือนเป็นขนคิ้วทำให้เมื่อมองผ่านจะไม่รู้ว่าเราสักคิ้วมา การสักคิ้วแบบ 3 มิติกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน

การทำตลาดทางด้านสินค้าพรีเมี่ยมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

without comments

การทำตลาดทางด้านสินค้าพรีเมี่ยมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ

สินค้าพรีเมี่ยมหรือที่เราคุ้นเคยเรียกติดปากกันว่าของแถมเมื่อหมดโปรโมชั่นจากการเป็นของแถม สินค้าเหล่านี้กลายเป็นธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก ที่สามารถสร้างมูลค่ามหาศาลในท้องตลาด สำหรับจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจให้ธุรกิจนี้เติบโตได้อย่างสวยงามคือ ผู้ผลิตส่วนใหญ่นิยมผลิตสินค้าพรีเมี่ยมโดยใช้วัสดุเกรด A มีดีไซน์สวยงาม เป็นที่ดึงดูดใจ นอกจากนี้มีสินค้าพรีเมี่ยมยังมีให้เลือกมากมายหลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกกลุ่มบริโภค รวมถึงได้รับความนิยมจากนักสะสมเป็นจำนวนมาก การเปิดร้านจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมจึงกลายเป็นธุรกิจที่ขายง่ายน่าลงทุน

ร้านค้าส่งสินค้าพรีเมี่ยม ของแถม ของแจก ของส่งเสริมการขาย ที่ดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี จากจุดเริ่มต้นการเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าพรีเมี่ยมตามตลาดนัด ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นอาณาจักรสินค้าพรีเมี่ยม ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ มีสต๊อคสินค้าพร้อมส่งมากที่สุด และเป็นศูนย์ค้าส่งที่มีผู้เข้าชมและสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์สูงสุด เด็กสาวผู้ที่เริ่มต้นจากการเป็นผู้ค้าปลีกสินค้าพรีเมี่ยมด้วยเงินทุนเพียงหลักพัน ต่อยอดสู่เงินหลักหมื่นหลักแสน และผันตัวเองมาเป็นผู้ค้าส่งรายใหญ่ พรีเมี่ยมมีสินค้าให้เลือกมากกว่า 100 รายการมีสินค้าใหม่ๆ ให้เลือกทุกวัน สินค้าหลักๆ สินค้าลิขสิทธิ์ และ สินค้าอื่นๆ อาทิ เครื่องครัว, จาน, ชาม, กระติก, กระเป๋า, ร่ม เป็นต้น ธุรกิจน่าลงทุนกำไรต่อชิ้น 100% สำหรับท่านใดที่ต้องการเปิดร้าน หรือ รับสินค้าพรีเมี่ยมจากเราไปจำหน่าย ทางร้านเรายินดีให้คำปรึกษาก่อนลงทุนรวมถึงมีโปรโมชั่นพิเศษแนะนำให้ทดลองเปิดตลาดด้วยเงินลงทุนเพียง 5,000 บาท สินค้ามีราคาตั้งแต่ 10 -300 บาท งบลงทุนนี้สามารถได้สินค้า 7 – 10 ลัง เมื่อนำไปขายต่อชิ้นได้กำไรสูงถึง 100% จากประสบการณ์การขายทำเล ตลาดนัด หน้าโรงงาน เวลาพักเที่ยงเพียง 1 ชั่วโมง สามารถขายสินค้าได้กำไรสูงถึง 1,000 บาท ต้นทุนต่ำ ขายง่าย รายได้ดี แน่นอน แนะนำทำเลดีและเทคนิคการขาย สิ่งสำคัญที่สุดของการเปิดร้านขายสินค้าพรีเมี่ยม คือ ทำเล ต้องเป็นทำเลที่มีกำลังซื้อ ทำเลโดยทั่วไปที่เหมาะกับการขายสินค้า คือ ตลาดนัด ตลาดย่านออฟฟิศ หน้าโรงงาน ตลาดเปิดท้าย ตลาดสถานที่ราชการต่างๆ สำหรับการเปิดเป็นร้านควรเปิดในทำเลที่มีผู้คนสัญจรไปมามากๆ นอกจากทำเลแล้วการเลือกสินค้าก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งควรเลือกสินค้าที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับทำเลนั้นๆ เช่น ย่านโรงงาน ออฟฟิศ สินค้าที่ขายดีจัดอยู่ในหมวดเครื่องครัว เช่น จาน ชาม แก้ว นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ ในร้านควรมีสินค้าหลากหลายประเภท และควรจัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ เลือกง่าย ดูสวยงาม นอกจากสินค้าพรีเมี่ยมจะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าปลีกมาเป็นเวลายาวนานแล้ว ยังได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้า บริษัท หน่วยงานราชการ วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และ องค์กร ห้างร้านต่างๆ นำสินค้าไปใช้ในกิจกรรมและเทศกาลส่งความสุขต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี เพื่อมอบเป็นของขวัญ ของแจก ของชำร่วย ของที่ระลึก โปรโมชั่นพิเศษสำหรับบริษัทห้างร้านต่างๆ ยิ่งสั่งซื้อสินค้าจำนวนมากยิ่งลดราคามาก ฟรี! มีบริการส่งสินค้าถึงที่  http://www.oliveprinting.com/

Written by admin

May 9th, 2014 at 4:11 am

ประโยชน์ของการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่างๆ

without comments

ประโยชน์ของการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ต่างๆ

จำหน่ายเคมีภัณฑ์ คือ สารบริสุทธิ์ที่เราเตรียมได้โดยกรรมวิธีเคมีหรือที่ใช้กันในกรรมวิธีเคมีค่ะ  ตัวอย่างเช่น กรดกำมะถัน กรดเกลือ โซดาไฟเกล็ด โซดาไฟน้ำ กรดดินประสิว  ฯลฯ การจำหน่ายเคมีภัณฑ์ช่วยการนำไปใช้ประโยชน์นะค่ะก็นำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายด้านค่ะ  ไม่ว่าจะใช้งานทางด้านเกษตรใช้กำจัดแมลงศัตรูพืชต่างๆ ใช้ในขบวนการผลิตสินค้า ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้น แต่การที่เรานำสารเคมีเหล่านี้มาใช้นะค่ะ เราต้องศึกษารายละเอียดและวิธีใช้งานให้ดีและละเอียดถี่ถ้วนเสียก่อน..เพราะถ้าเราใช้สารพวกนี้ไปโดยไม่ศึกษาหรือมีความรู้เลยมันอาจเป็นอันตรายต่อเราถึงชีวิตได้ค่ะ รู้อย่างนี้แล้วเกษตรกรทั้งหลายหรือใครที่กำลังจะใช้ผลิตภัณฑ์จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทั้งหลายนี้ต้องศึกษาข้อมูลก่อนทุกครั้งไม่อย่างนั้นมาก็จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้

ประโยชน์ของมากมายหลากหลายค่ะ แต่ถ้าเรารู้จักนำประโยชน์ของสารเคมีเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ถูกที่และถูกทางมันก็มีประโยชน์กับเรามหาศาลเลยล่ะค่ะ แต่ถ้าเรานำไปใช้ไม่ถูกทางหรือไปใช้ไม่ถูกวิธีแล้วนั้นโทษของสารเคมีนี้ก็มีมากมายหลายอย่างเหมือนกันเป็นอันตรายมากน้อยกับเราแล้วแต่การใช้งานที่ไม่ถูกของผู้ใช้งานอันตรายมากสุดอาจทำให้เราเสียชีวิตได้ค่ะ ดังนั้นการใช้สารเคมีต่างๆเราต้องระมัดระวังให้ดีๆใช้ให้ถูกวิธีและไม่ควรใช้เกินปริมาณที่เค้ากำหนดมาไม่ควรลองในสิ่งที่ไม่รู้ การจำหน่ายเคมีภัณฑ์นั้นจะมีให้ผู้ที่ต้องการได้เลือกซื้อหากันมากมายซึ่งตามเว็บไซต์เดียวนี้ก็สะดวกมากขึ้นในการจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ทุกประเภท ลูกค้าสามารถเข้าไปเลือกดูว่ามีเคมีภัณฑ์แบบไหนที่เราต้องการก็แค่โทรสั่งแค่นี้ของก็จะได้สินค้ามาแบบง่ายๆ และยังได้คำแนะนำในการจำหน่ายเคมีภัณฑ์ครั้งนี้อีกด้วย

Written by admin

April 9th, 2014 at 4:32 am

ระยะเวลาในการอยู่ไฟจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม

without comments

ระยะเวลาในการอยู่ไฟจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม

ถ้าผู้คลอดอายุน้อยหรือคุณแม่ยังสาว หลังคลอด 2-3 วัน จะรู้สึกว่าสบายดี อยากทำโน่นทำนี่ แต่ความเป็นจริงแล้วสุขภาพร่างกายยังไม่เข้าที่ ร่างกายยังต้องการพักผ่อน เพื่อคอยเวลาให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายปรับตัวเข้าสู่สภาพปกติเหมือนก่อนการตั้งครรภ์ โดยมารดาหลังคลอดบุตรด้วยวิธีธรรมชาติ ควรรอให้พ้น 7-10 วัน เสียก่อนจึงเริ่มอยู่ไฟได้มารดาหลังคลอดบุตรด้วยวิธีผ่าตัด ควรรอให้พ้น 30-45 วัน เสียก่อนจึงเริ่มอยู่ไฟได้ โดยต้องประเมินแผลผ่าตัดและสภาพร่างกายด้วย นอกจากร่างกายต้องการพักผ่อนแล้ว ยังต้องการยาเข้าไปบำรุงซ่อมแซมความบอบช้ำภายในด้วย โดยเฉพาะมดลูกที่ต้องหดรัดตัวให้คืนสู่ภาวะปกติ หลังจากที่ได้ขยายตัวมามากในระหว่างที่ลูกอยู่ในท้อง เป็นเวลานานถึง 9 เดือนการอยู่ไฟเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับหญิงหลังคลอดลูก หรือแท้งใหม่ ๆ ท่านบอกว่าไม่มียาดีใด ๆ ที่จะมาใช้แทนการอยู่ไฟได้  เพราะการใช้ยาเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอสำหรับสุขภาพของแม่ลูกอ่อน ดังนั้น จึงต้องใช้ยาและการอยู่ไฟร่วมกัน จึงจะทำให้การฟื้นฟุูสุขภาพหลังคลอดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โบราณกำหนดระยะเวลาในการอยู่ไฟที่เหมาะสม ดังนี้ ลูกคนแรก(ท้องแรกคุณแม่ยังสาว)  ท่านให้อยู่ไฟนาน ๆ อย่างน้อยที่สุดให้ได้ 15 วัน ( 1 เดือนจะดีที่สุด) ลูกคนต่อ ๆ ไปก็ลดลงมาเรื่อย ๆ แต่ไม่ควรต่ำกว่า 7  วัน

ระยะเวลาในการอยู่ไฟ การอยู่ไฟจะต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสม คือ การอยู่ไฟได้นานเท่าไหร่ ยิ่งเป็นผลดีกับสุขภาพของผู้เป็นแม่อย่างมาก คนที่อยู่ไฟไม่ได้ คือ คนที่ไม่ได้อยู่ไฟเลย หรือคนที่อยู่ไฟแล้วแต่อยู่ได้ไม่ครบตามกำหนดระยะเวลา ก็จะเกิดปัญหากับร่างกาย กรณีคุณแม่ไม่ได้อยู่ไฟ เมื่ออายุมากขึ้นจะมีอาการที่พอสรุปได้ดังนี้ มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดกระดูกชาตามปลายมือ ปลายเท้า ขาไม่มีกำลังเวลาเดินมีอาการหนาวสั่น เมื่อฝนตกหรืออากาศเย็นประจำเดือนมาไม่ปกติ ทำให้เลือดลมไม่ดี เนื่องจากเกิดเลือดเสียแล้วขับออกไม่หมดหลังคลอดมีตกขาวหรือประจำเดือนเป็นลิ่มเป็นก้อนสีดำ มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มดลูกหย่อนยานไม่กระชับมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับเลือดลมของผู้หญิงเกิดแก๊สในกระเพาะ ระบบย่อยไม่ดีผิวพรรณไม่สดใส หยาบกร้าน หมองคล้ำ เกิดฝ้าเลือดบนใบหน้าเกิดปัญหาวัยทอง โดยช่วงระยะก่อนหมดประจำเดือน ประมาณอายุ 48-52 ปี หงุดหงิดง่าย ปัญหาระบบกระดูกพรุน

Written by admin

January 9th, 2014 at 9:41 am

Posted in สุขภาพ

ส่งความรักผ่านเพื่อนขนฟูแด่น้องขาดโอกาส

without comments

ร่วมส่งมอบอ้อมกอดแห่งความสุข แด่น้องผู้ขาดแคลนโอกาส ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล และ ห้างสรรพสินค้าเซน โดย อลัน นามชัยศิริ กรรมการผู้จัดการ ห้างฯ เซน และ ปิยวรรณ ลีละสมภพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกันจัดงาน “บิวด์ อะ แบร์ “สตาฟ วิช ฮักส์” ต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยกิจกรรมครั้งนี้บิวด์ อะ แบร์ เวิร์กช็อป ตั้งใจเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่านมีส่วนร่วมแบ่งปันของขวัญชิ้นพิเศษให้แก่เด็ก ๆ มูลนิธิสันติสุขและมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก โดยมีตุ๊กตาของ บิวด์ อะ แบร์ เป็นสื่อกลาง สามารถเลือกแบบ เติมนุ่น ใส่หัวใจ อัดเสียง แต่งสวยเติมหล่อ เพื่อนรักขนฟูได้ตามความตั้งใจ แล้วนำไปหย่อนลงกล่องรับบริจาคที่ห้างฯ เซน และเซ็นทรัล ทุกสาขา ถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้

ปฐณี ศิริสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็กและผู้จัดการมูลนิธิสันติสุข กล่าวว่า ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมายังน้อง ๆ ผู้ยากจน ด้อยโอกาส ทั้งนี้ของเล่นโดยเฉพาะตุ๊กตาที่มีลักษณะขนฟูมีส่วนช่วยให้เด็ก ๆ รู้สึกอบอุ่น จากการได้กอดหรือสัมผัสตุ๊กตา รวมถึงเป็นเพื่อนในจินตนาการเติมเต็มความห่วงใยให้เด็กแต่ละคนได้เป็นอย่าง ดี เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาก้าวเข้าสู่สังคมและดำเนินชีวิตได้อย่างเข้ม แข็งเหมือนกับเด็กทั่วไป

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคู่รักแม่ลูกใจบุญมาร่วมกิจกรรม คริสตี้-คริสติน่า เศรษฐบุตร มาพร้อมน้องไทและน้องทีน่า บอกว่า เห็นความสำคัญการเล่นของลูกเพราะรู้ว่าการที่ลูกได้เล่นของเล่นต่าง ๆ ช่วยฝึกพัฒนาการให้เด็กได้มาก กิจกรรมครั้งนี้บอกลูกว่าพามาทำตุ๊กตา เพื่อแบ่งปันให้เพื่อนคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีของเล่นอย่างเรา ลูกรู้ก็ดีใจ ส่วนคุณแม่ลูกแฝด วิภาวี คอมันตร์ เผยว่า มีโอกาสพาน้องทีและน้องดามาร่วมทำบุญ บอกลูกเสมอว่าการแบ่งปันไม่ว่าสิ่งของหรืออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ดี วันนี้ลูกมีครอบครัวที่อบอุ่น มีของเล่น แต่ในอีกมุมหนึ่งของสังคมยังมีเด็กอีกจำนวนไม่น้อยที่ขาดตรงนี้อยู่ ส่วนตัวคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการนี้ได้ เพื่อให้เด็กในมูลนิธิฯ เติบโตและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป.

Written by rank

December 18th, 2013 at 9:48 am

Posted in Uncategorized

ดูความคุ้มค่าจากการลงทุนก่อนไปซื้อคอนโดให้เช่า

without comments

โดยทั่วไปแล้วคอนโดขนาดเล็กๆจะให้ผลตอบแทนจากค่าเช่าสูงกว่าคอนโดขนาดใหญ่ พบว่าคอนโดที่อยู่ในพื้นที่ย่านธุรกิจกลางกรุงเทพฯ มีอัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 5-7% ต่อปี เมื่อเทียบกับราคาซื้อ อย่างไรก็ตามคอนโดขนาดเล็กที่อยู่ใจกลางเมืองหลวง มีอัตราค่าเช่าที่สูงกว่า 7% ต่อปี ในขณะที่คอนโดให้เช่าขนาดใหญ่ในบริเวณใจกลางเมืองเช่นกัน กลับให้ผลตอบแทนจากค่าเช่าไม่ถึง 5% ต่อปี จึงสรุปได้ว่า คอนโดขนาดเล็กมีอัตราค่าเช่าโดยเฉลี่ยสูงกว่าคอนโดขนาดใหญ่ ในการตั้งราคาค่าเช่า เราควรต้องเปรียบเทียบกับค่าเช่าของห้องที่มีขนาดพอๆกัน และอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเราว่าค่าเช่าของพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเท่าใดเพื่อดูความคุ้มค่าจากการลงทุนก่อนไปซื้อคอนโดมาปล่อยเช่า

เพราะถ้าหากว่าจุดคุ้มทุนของเราคือค่าเช่าที่แพงกว่าห้องใกล้เคียง โดยที่ห้องของเราไม่ได้มีอะไรน่าสนใจกว่าห้องอื่นๆ อย่างมีนัยสำคัญ เช่น วิวที่สวยกว่า มีเฟอร์นิเจอร์อย่างดีแถมให้ การตั้งราคาที่สูงเกินไปก็อาจทำให้ไม่มีใครมาเช่า เพราะฉะนั้นเราควรซื้อคอนโดที่สามารถปล่อยเช่าได้ง่าย มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน และที่สำคัญอีกประการคือ ราคาคอนโดให้เช่าต้องไม่เกินกำลังซื้อของเราด้วย สำหรับการเลือกซื้อคอนโดมาปล่อยเช่า หรือแม้แต่การเก็งกำไรต้องคำนึงถึงทำเลเป็นอันดับแรก ทำเลที่ดีจะต้องใกล้แหล่งการค้า

หรือแหล่งการศึกษาที่มีนักเรียนนักศึกษาอยู่เยอะ รวมถึงการเดินทางสะดวกสบาย แม้ว่าราคาคอนโดฯที่อยู่ในทำเลเหล่านี้จะสูง แต่ก็มีศักยภาพเติบโตมากกว่าทำเลที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ธุรกิจ แหล่งการค้า แหล่งการศึกษา หรือรถไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ต้องดูความต้องการเช่าของผู้เช่าในพื้นที่นั้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย แม้ว่าพื้นที่บริเวณนั้นเคยมีปริมาณความต้องการคอนโดให้เช่าสูง แต่ถ้าหากว่ามีปริมาณห้องให้เช่าในตลาดสูงกว่า ก็อาจทำให้การหาผู้เช่า หรือการขึ้นราคาค่าเช่าเป็นไปได้ยากขึ้น

Written by rank

December 18th, 2013 at 9:11 am

Posted in Uncategorized